Foto:
MER ATT SÄGA OM

Judit Szeles om diktverken

Judit Szeles om diktverken

Tom Edling

Ungersk-svenska poeten om böckerna och sin upplevelse av Sverige.

Upplitt Magasins unge skribent Tom Edling
träffar ungersk-svenska poeten Judit Szeles
på Litteraturcentrum i Uppsala och pratar om hennes
böcker samt hennes upplevelse av Sverige.

Sådan svensk (Ilyen svéd) är en diktsamling från
2015 skriven av Judit Szeles. Den dokumenterar
Sverige från vinkeln av en ungersk kvinna som
bott här i tjugo år och är skriven för att både
ungerska och svenska läsare ska kunna ta in
och förstå innehållet.


Sverige står på första platsen
när det gäller kaffe-konsumtion och självmord
det är delvist på grund av vintermörkret
Vardagarna, Sådan svensk


Detta är ett citat ur “Vardagarna”, en av dikter-
na ur Sådan svensk. Språket är en essentiell
faktor för Szeles. Just i denna diktsamling
var det viktigt att det skulle vara lätt för både
ungrare och svenskar att ta in dikterna och
förstå deras innebörd likvärdigt. Hon beskri-
ver språket som renodlat och vardagligt, och
sådana koncept som till exempel knäckebröd
måste hon förklara något utförligare för att alla
ska veta vad hon menar. Kaffe och självmord
förstår de flesta, det säger sig självt. Utöver
det använder hon sig ofta av repetition i sitt
skrivande, hon förklarar att det är viktigt på
grund av två anledningar: “Det första är att
oral litteratur är byggd på repetition, annars
kan man inte komma ihåg vad de vill säga.” Till
exempel Gilgamesh eller de gamla grekiska
epos-dikterna. Den andra anledningen är att i
vår värld får vi så mycket information som är
likadan, reklam och nyheter, de bombarderar
oss, så det är igenkänningsbart att använda
repetition.

på hösten äter de hummer och räkor
men bara på en dag
på de andra dagarna äter de kött med kött
Vandrarna, Sådan svensk


Hon har också en stark ambition att tillåta
sina texter att vara lättupptagliga på annat
sätt. Humorn och ironin är grundläggande för
henne. “Ironi och satir är väldigt viktiga i mina
texter, både i dikter och i prosa. Det hjälper till
att skapa en distans samtidigt som man känner
igen sig i sakerna. Det lättar upp. ”Det finns
väldigt seriösa ämnen eller till och med grova
ämnen i vissa dikter, och då behövs det lite för
att balansera ut.”

svenska vardagar är kalla
bara i Malmö lyser den kontinentala solen
men det kan inte anses vara en del av Sverige
riktigt skandinavisk
trots att de mest högljudda nationalisterna
kommer därifrån på sina traktorer
Vandrarna, Sådan svensk
Strömstad.
riktigt skandinavisk
trots att de mest högljudda nationalisterna
kommer därifrån på sina traktorer
Vandrarna, Sådan svensk

I Judits första diktsamling Sådan svensk (Ilyen
svéd) pratar hon om Sverige. I hennes andra
diktsamling från 2018, Sextant (Szextáns),
utforskar hon erotik, livets resa, kärlek och
mänskliga relationer genom en norsk matros
resa till havs. Och hennes tredje verk, Ibsen
i köket (Ibsen a konyhában, 2022), består av
noveller som hon hittade på ett gammalt
usb-minne, texter hon skrivit för länge sedan
när hon fortfarande bodde i Ungern och sedan
Strömstad.

Hon har även en bok som ska komma ut nu i
sommar med texter hon skrev och läste upp på
en radiostation belägen i norra Serbien. Den är
belägen där som en minoritetsradio eftersom
det bor många ungrare i området. “Texterna
som jag skrev till radion var essäliknande.
Kortare essäer om kultur och livet i Sverige, och
kultur över huvud taget. Jag skrev om Ström-
stad, Göteborg, min flytt till Uppsala, filmer och
teaterföreställningar jag har sett. Boken heter
Linbana, eftersom radioprogrammet hette Lin-
bana.” Eller originaltiteln, Libegő, på ungerska.


Utöver det skriver hon för tillfället små dikter
kopplade till Björklinge skogar. Den ska ge en
liten inblick i Björklinge skogar, om djuren som
kommer förbi, ungdomar som åker motocross
mitt i natten, små promenader genom natu-
ren och allt som kan tänkas hända i en liten
statskog.


Szeles hoppas och tror att skrivkraften kommer
finnas kvar resten av livet, det är någonting hon
gjort sedan hon var fyra år gammal och någon-
ting hon vill fortsätta med. “Det fanns sådana
livssituationer där det var skrivandet som räd-
dade mitt liv. Sådana krissituationer finns i allas
liv men när man är väldigt begränsad både eko-
nomiskt och hälsomässigt då är det underbart
att sitta i den största ångesten som finns och
bara skriva en dikt. Det är väldigt speciellt.”


Sådan svensk fick bra kritik i Ungern, och den
blev uppmärksammad för att den inte bara
kritiserade sådant som förekommer i Sverige,
utan även sådant som förekommer i Ungern.
Det är ett verk som tar upp de större samhälls-
problemen genom de svenska detaljerna. “De
skrev att den här boken “sådan svensk” handlar
inte bara om svenskar [...] “Sådan svensk” är
inte bara en kritik mot Sverige utan även en
kritik mot Ungern.”


svenskarna älskar att arbeta
om de inte kunnat arbeta, hade tristessen
dödat dem
därför uppfanns ishockeymatcherna
som sänds i direktsändning på teve
Vardagarna, Sådan svensk


“För svenskarna är den boken speciell, det är
en spegel. Och om det inte finns humor, då kan
de istället undra “vad har den kvinnan att göra
med oss?”. Så det är väldigt viktigt att det inte
bara är en spegel, det ska lättas upp också.”
Säger hon angående Sådan svensk.

Tom Edling