Foto:
POESI

MOHAMMED ASSAYESH

MOHAMMED ASSAYESH

Jag minns vad Albert Einstein har sagt.
”De finaste känslor som människor kan erfara är
andlig känslor. Sådana känslor är grunden för all
vetenskap”.

Han sade också att han ångrade sig för att han
inte satsade mer tid på andlighet och mystik.
Han visste att människan kunde ha funnit
mycket vetenskap i andlighet. Därför försöker
jag nu att bygga en bro mellan andlighet och
vetenskap.

Einstein sade också att andlighet och mystik är
grunden för all vetenskap.Därför kan jag påstå,
att jag hittar mycket vetenskap, när jag läser
Rumis poesi trots att han skrev allt detta för
800 år sedan.

Ur En bro mellan andlighet och vetenskap (2021)