Foto:
MELLAN LÄNDER

Nya kulturella horisonter

Nya kulturella horisonter

Ulf Holmberg

I September 2023 besökte jag tillsammans med mina kollegor i Studiefrämjandet Uppsala Västmanland den tyska staden Frankfurt. Där fick några av oss möjligheten att träffa några musiker från staden. Idéer föddes om att försöka få till ett utbyte mellan unga svenska och tyska musiker mellan städerna.

Tanken var att svenska musiker skulle få möjlighet att besöka Frankfurt och uppträda på någon av stadens scener, medan tyska musiker skulle kunna göra samma sak i Uppsala. Det var ett tillfälle att utforska nya kulturella horisonter, knyta nya kontakter och växa som artister.

Planerna och idéerna är ännu i sin linda, men går detta igenom kanske vi har några tyska musiker som besöker Uppsala nästa år och att Studiefrämjandet kan skicka svenska musiker till Frankfurt 2025. Vi hoppas att dessa idéer kan bli verklighet.

Ulf Holmberg