Foto:
VI SKRIVER

Tio Sunda Råd till blivande författare del 3

Tio Sunda Råd till blivande författare del 3

Lars Sund

Kill your darlings!

Finlandssvenske författaren och Litteratur-
centrums ordförande, Lars Sund,
skriver en artikelserie för Upplitt Ma-
gasin
om skrivande. Här är del 3 av 5.

5. Kill your darlings!

Det här är inte en uppmaning till familjevåld.
Uttrycket ”kill your darlings” myntades först
av den engelske författaren Samuel Johnson
(1709 – 1784). Vad han menar är att skribenter
ska akta sig för att bli för förtjusta i sina egna
formuleringar.

Det är tyvärr lätt hänt.

Ibland tror vi oss ha kommit på en mening, en
liknelse eller en beskrivning som är så oerhört
träffande och briljant att vi till varje pris måste
ha med den i vår text. Varje gång det händer
bör varningsklockor ljudligt ringa i skribentens
skalle. För det är inte alls säkert att läsaren
uppskattar våra infall lika mycket som vi själva
gör. I värsta fall kan våra försök att demonstre-
ra vår stora briljans bli ett självändamål. Att
lära sig skriva bra kräver att man lyckas öva
upp förmågan att hålla en kritisk distans till sin
egen text.

Lars Sund
Skribent