Till universum med kärlek

March 29, 2023

Kanske har du blivit mycket missförstådd
därför är allt som du ser det,
eller för att du är ett embryo av något
som inte har grott,
i alla fall håller jag på att lära mig att älska
dig
med ögon hos ett barn som inte är fött.

- Adelfo Zarazua

Ett internationellt litterärt magasin från Litteraturcentrum