Foto:
Studiefrämjandets scen. På bordet står ”Osynliga strängar” – diktsamling avAdelfo Zarazua, poet och översättare från Guatemala bosatt i Uppsala.
BOMÄSSAN 2023

Att prata om folkbildande äventyr

Att prata om folkbildande äventyr

Marie-Louise Bahati

Marie-Louise Bahati skriver om seminarium med fokus på mångfaldig litterär utveckling från Uppsala län.

I ett delvist gömt litet hörn i bokmässan finns en grön scen som inriktar sig på hållbarhet relaterat till odling, trädgård, klimat- och miljöfrågor. Scenen drivs av Studiefrämjandet och lockar till sig talare som Jenny Strömstedt och Annie Lööf som snabbt fyller stolarna framför scenen. Med mattorget i ryggen kan åhörare avnjuta mässans delikatesser, berika sinnet och därmed vara en del i studiefrämjandets folkbildande arbete. Det är även på denna scen som en finner Anisur Rahman och Lars Häger i ett samtal om Upplitt magasin den 30e september.

Samtalet försöker att måla upp bilden av den litterära plattformens historia som startar för 14 år sedan, 2009, med Rahman som fristadsförfattare i Uppsala. Häger beskriver hur Rahman kom in med nya ögon och kunde se vad som saknades i staden och belyste hur de litterära scenerna främst var för de redan etablerade skribenterna. Här började därmed ett ökat samtal och engagemang för en förändring, som skedde i nära samarbete med kulturrådet som givit stort stöd i denna läs- och skrivrörelsen. Författarna turas om att berätta om processen som lett till magasinet och det märks att de båda är engagerade och väl förberedda för dagens samtal. De talar om olika arrangemang som utförts för att väcka intresse och dialog hos människor som inte brukar inkluderas i litterära sammanhang, vilket bland annat är en konversation om poesigatan och poesiuppläsningar på nattbussar. Häger berättar hur det var en grupp med människor verksamma inom litteratur, som samlades ett antal nätter för att läsa poesi för resenärerna på nattbussarna fram till klockan två på natten. Han fortsätter med att förklara att arbetet med Litteraturcentrum är en direkt verkan av de initiativ som bland annat Anisur Rahman tagit och ett led i att återföra folkbildningen till dess kärna. Med sitt stora kontaktnät har kollegorna arbetat för att ta tillbaka litteraturen till folket och därmed tillgängliggöra den. Ytterligare en pusselbit i folkbildningen har varit arbetet som bedrivits med och för funktionsnedsatta bland annat genom boken 100 frågor till kungen samt genomförandet av antologier där den senaste vid namn Från ett avlägset land gavs ut 2022.

Anisur avslutar samtalet med att uttrycka vikten av inkludering, mångfald, hbtq, internationalisering och demokrati, vilket är grunden för Upplitt Magasin idag. Han säger “Om man struntar i vissa människor struntar man i ett helt folk”. Antologin verkar för att samla olika nivåer av skrivande och blir därmed en demokratifråga vilket tidskriften går in och utvidgar genom att vara bland de få där den fria yttrandefriheten framförs. Han menar att röster måste yttras och dokumenteras för att vara en aktiv del i demokratin och uppmanar folket att inte enbart praktisera demokrati på valdagen.

Marie-Louise Bahati