#
3
-

Ordens värden

Upplitt Magasin är ett internationellt litterärt magasin från Litteraturcentrum
Läs mer >
Upplitt Magasin finns också i tryckformat.
Läs här >Läs här >
Börja här:
Inga artiklar hittades.
Börja här:

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Anisur Rahman

Heders redaktör

Lars Häger

Numrets redaktion

Nr. 3, juli–september 2024

Nicklas Hovberg
Anisur Rahman
Erik Spelmans
Aron Berglund
Mamon Zaidy

Omslag

Konstverk av Ameenah Soha Azam

Anna Sundström (foto: Anisur Rahman)

Lotten von Kræmer (foto: Från Samfundet De Nios arkiv)

Anna Williams (foto: Anisur Rahman) Kerstin Almegård (foto: Hossein Salmanzadeh)

Litteraturcentrum

c/o Studiefrämjandet Uppsala Västmanland
Ljusbärargatan 2
754 23 Uppsala  

kontakt@litteraturcentrum.se

litteraturcentrum.se

Form

Nicklas Hovberg

Distribution

uppsalabokhandel.se

ISSN Tryck: 2004-5867 Online: 2004-6111

Upplitt Magasin grundandes 2023 och ges ut i fyra nummer/år, både digitalt och i tryck.

Litteraturcentrum i Uppsala län ligger bakom Upplitt Magasin. Litteraturcentrum är i sin tur ett direkt resultat av Studiefrämjandet i Uppsalas litteraturaktiviteter med Uppsalas fristadsförfattare 2009-2011, Anisur Rahman.

Idag, över ett decennium senare, är Studiefrämjandet fortfarande huvudman för Litteraturcentrum med stort stöd från bland andra Statens kulturråd, Region Uppsala, Svenska Akademien, Svenska PEN och Uppsala Kommun.

Ett internationellt litterärt magasin från Litteraturcentrum
Letar du efter något?
Tack till