Foto:
LEDARE

Att skriva om livet, naturen och tiden

Att skriva om livet, naturen och tiden

Anisur Rahman
Chefsredaktör‍ och ansvarig utgivare

DET skrivna ordet är betydelsefullt då det bär på berättelser, historier och sanningar som har vikt över tid. Alla människor har något att berätta. Oavsett om berättelserna är muntra eller sorgliga är det centrala att de uttrycks. De berättelser som presenteras idag utgör framtidens arkiv.

Berättelser kan därtill presenteras i en bred facett av genrer, exempelvis i form av prosa, poesi och i specifika format som en haiku. Vårt mål på Upplitt Magasin är att inspirera våra läsare att inte lämna sina berättelser i byrålådan eller på en plats där de lätt glöms bort utan att dela med sig av dessa och göra sina röster hörda.

Den första berättelsen som bevarades var den episka dikten om Gilgamesh i Irak under det sena 2:a årtusendet f.Kr. Man kan tänka sig att det fanns berättelser även före Gilgamesh då berättelser är synonyma med liv. Liv innebär att det finns känslor och bland känslor finns alltid något att berätta. Inte bara människan i sig bär på berättelser och livserfarenheter. Likt dikten och musiken har även naturen något att skildra.

Vatten som porlar i en bäck, löv som vaggar i vinden, färger i himmelen som bryts av grenverk, fåglar i skogen som sjunger. Allt detta är berättelser, allt detta besjälar poesin, allt detta uppenbarar sig i konsten. Allt detta är en central del av att vara människa.

En lever sitt liv i samklang med naturen och tiden. På det sättet har vi alla något att skriva om livet i relation till dessa två. Det är inte enbart de etablerade skribenterna och författarna som har något att säga. Alla har rätt att vara delaktiga även i litteraturens värld. En fungerande modern kulturscen behöver innefatta en levande litterär miljö med förbindelser mellan traditionell och klassisk litteratur, den samtida litteraturen och litteratur i allmänhet.

Tidskrifter och tidningar är en del av den allmänna litteraturen. Tidskriften axlar en viktig roll i att bygga broar mellan alla dessa tre delar av litteraturen. Detta då tidskriften som medium har fler privilegier än någon annan plattform i den kreativa branschen. Det finns ett större utrymme för att experimentera med nya idéer och koncept. Från början till slut kan tidskriften vara en plattform för etablerade talanger såväl som för okända, aspirerande författare. På Upplitt Magasin står vi bakom detta i teori såväl som praktik.

Lotten von Kraemer. foto: Från Samfundet De Nios arkiv
Murasaki Shikibu, detalj ur målning från 1600-talet av Tosa Mitsuoki somskapade en serie illustrationer av Berättelsen om Genji.

I det här numret har vi presenterar vi Lotten Von Kraemer, Kerstin Almegård, Anna Williams och Anna Sundström med flera. Utöver det har vi samlat ihop noveller från blivande författare från flera olika länder och ett gäng skapande kreatörer från Konstbruket i Uppsala.

Vi försöker att synliggöra och ljussätta relevanta kulturströmningar i samtiden genom att lyssna på skapare inom den kreativa branschen och inom folkbildningen. Vi har haft möjligheten att tala med förläggare, bokhandlare, akademiker och poeter. Du som läsare är också välkommen att dela med dig av dina bidrag, frågor och synpunkter. Årets sista och fjärde nummer släpper vi under hösten 2024.

Den litterära världen bör aldrig styras likt ett monopol. Det finns ingen garanti eller fastställd standard för vilka verk som kommer att bli klassiker i framtiden. Tiden kommer att bestämma. Vårt mål är att erbjuda våra läsare möjligheten att ta del av en vidd av författarskap.

Innan jag avslutar vill jag nämna några kvinnliga banbrytare från olika delar av världen: Japanska Murasaki Shikibu (973–1014 eller 1025), Bangladeshs Chandravati (1550–1600), Mexikos Sor Juana Inés de la Cruz (1648–1695), Kashmirs Habba Khatun (1554–1609), Sveriges Sophia Elisabet Brenner (1659–1730) och Nigerias Flora Nwapa (1931–1993). Dessa kvinnor banade sin egen väg. I framtida nummer kommer vi att intressera oss särskilt för deras författarskap.

Anisur Rahman
Chefsredaktör‍ och ansvarig utgivare