Foto:
INTELLEKT/OINTELLEKT

En AI-rökridå

En AI-rökridå

Kan du ersätta en skribent?

Upplitt Magasins unge skribent och webmaster,
Mattias Tengstrand, skriver om artificiell intelligens.

Forskarna hos företaget OpenAI jobbar med att ska-
pa artificiell generell intelligens(AGI), en slags konstgjord
hjärna. Historiskt har algoritmer varit skräddarsydda
till att endast vinna partier i schack eller rekommen-
dera lämplig reklam på Facebook. Med hjälp av inve-
steringar från bland annat Microsoft siktar OpenAI mot
att skapa en dator med förmåga att lösa alla sorters
kognitiva problem.


Kan datorn skriva del 2 i Lars Sunds artikelserie “Tio
Sunda Råd för en blivande författare”?


Open AI:s senaste framsteg är den statistiska språk-
modellen GPT 4. Det har visat sig att en sådan
modell inte bara kan skriva grammatiskt korrekta
meningar, utan också lösa problem på en högre nivå.
Den har bland annat fått högre betyg än de flesta
advokater och matematiker på slutexamination i
toppskolor.

GPT arbetar genom att förutse nästa
ord i text. Den har övat på internet och stora mäng-
der litteratur som OpenAI valt. Vad som gör GPT 4
unikt är också mängden feedback från människor
den fått. Genom återkopplingen utvecklade den en
sorts moralisk kompass och ett sunt förnuft om vad
som är okej och inte.
GPT 4 är fortfarande i ett tidigt stadie av
AGI. Men efter att ha sett Open AI:s framsteg oroar sig
många för hur utvecklingen av AI kommer fortsätta.
Vad kommer hända om vinstdrivande Microsoft får
makten undrar till exempel Elon Musk.
Nu vill jag se hur GPT 4 fungerar i en litterär
tidskrift. Jag har bett chattboten att skriva del två
av Lars Sunds artikelserie Tio sunda råd till blivande
författare.

Lars Sund skrev två tips i förra numret:
1. Läs! och 2. Ta er tid att skriva!


Låt oss se hur ChatGPT 4 fortsätter:

AI edition – Lars Sunds råd
Del 2
3. Skriv om det som engagerar dig!
Det är ingen hemlighet att passionerade texter ofta
berör läsaren djupare än sådana som saknar inle-
velse. Om du brinner för ett ämne kommer detta att
lysa igenom i ditt skrivande, och dina texter blir mer
intressanta för läsaren. Försök därför att skriva om
det som verkligen intresserar dig, vare sig det handlar
om gamla ånglok eller upptäcktsresande i Sibirien.
Litteraturens värld är oändlig, och det finns plats
för alla sorters berättelser.


4. Pröva olika genrer och skrivstilar!
Det är viktigt att inte låsa sig vid en enda genre eller
skrivstil. Precis som en målare som prövar olika
tekniker och färger, bör en författare undersöka och
utmana sig själv genom att skriva i olika genrer. Detta
kan leda till oväntade upptäckter och nya litterära
infallsvinklar. Kanske finner du att ditt hjärta klappar
för absurdistiska komedier eller att du har en fallen-
het för att skildra det övernaturliga.


Tänk på alla de stora författare som blivit refuserade
gång på gång innan de äntligen fick sina verk publi-
cerade, som exempelvis Astrid Lindgren eller John
Steinbeck. De hade inte nått så långt om de gett upp
vid första motgången. Var beredd på att arbeta hårt,
och var ödmjuk inför ditt skrivande – det är genom att
ständigt utvecklas och lära av sina misstag som man
till slut når framgång.

Är Sund ersättlig?

Texten innehåller som Lars Sunds text inga taskiga
kommentarer, fula ord eller propaganda vilket är bra.
Men efter att ha läst texten tror jag inte att Lars Sund
kreativa skrivande är hotat av ChatGPT 4 än. Men pre-
cis som de tidigaste datorerna kommer även denna
språkmodell att iterera på och i framtiden sitter ingen säkert.
ChatGPT finns att chatta med på: chat.openai.com

ChatGPT finns att chatta med på: chat.openai.com