#
2
-

Stig Dagerman 100 år

Upplitt Magasin är ett internationellt litterärt magasin från Litteraturcentrum
Läs mer >
Upplitt Magasin finns också i tryckformat.
Läs här >
Börja här:
Börja här:

Litteraturcentrumgänget

Anisur Rahman
Lars Häger
Henrik Ivansson
Ulf Holmberg
Joel Öhlund
Mattias Tengstrand
Nicklas Hovberg
Niklas Widén
Britt-Marie Järvi
Claes Mattsson
Per Rosendahl

Litteraturcentrums referensgrupp

Elsie Johansson
Magnus Dahlerus
Lars Häger
Ak Welsapar
AnnaLena Åberg
Anisur Rahman
Lars Sund
Ola Larsmo
Seynab Haji
Bengt Söderhäll
Fatima Drott
Erik Spelmans
Adelfo Zarazua

Ett internationellt litterärt magasin från Litteraturcentrum
Letar du efter något?
Tack till