Foto:
VI LÄSER

En bok - en generation skandinaviska konstnärer

En bok - en generation skandinaviska konstnärer

Erik Spelmans

Erik Spelmans skriver om rysk-svenska poeten
Rimma Markovas bok Skandinaviskt album.

En bok – en generation skandinaviska konstnärer
Skandinaviskt album är ett nytänkande
koncept som presenterar en generation
skandinaviska konstnärer (bortsett från
den äldre dansken Severin Krøyer) och deras
verk på fem olika språk; svenska, norska, fin-
ska, danska och ryska.

Boken är ett samarbete mellan en rad olika
översättare och innefattar såväl konst som
konsthistoria utöver dikter skrivna av den
flerspråkiga ryska poeten och författerskan
Rimma Markova som sedan 1994 är bosatt
och yrkesaktiv i Stockholm.

Markova har givit ut åtta diktsamlingar samt ett
flertal romaner och noveller. Hon är utbildad
lärare i konst och konsthistoria. Markova har
under flera års tid arrangerat kulturaktiviteter
på Internationella biblioteket och andra platser
i Stockholm för rysktalande unga och vuxna
samt ungdomar med olika bakgrund. 2011
tilldelades hon Stockholm stads folkbildnings-
stipendium.

Markova har givit ut böcker på flera olika språk
och berättar att idén att göra ett album på flera
olika språk presenterade sig för henne en dag,
nästintill på eget bevåg. Samtliga av konstnä-
rerna studerade och ställde ut sina verk i Paris
och deras konst presenterades i andra euro-
peiska storstäder såsom St.Petersburg, Stock-
holm och Berlin. Bortsett från Edvard Munch
är dessa konstnärer tämligen okända för den
bredare massan.

De skandinaviska länderna delar på flera plan
konsthistoria, vilket medför att artisternas liv
och verk har gemensamma skärningspunkter.
Bilderna som presenteras i albumet är allmän
egendom. Nedan följer ett utdrag ur albumet.

Översatt av Ulla Djurberg, från delen
om Peder Severin Krøyer (1851-1909)

En vårdag i vimlet på Paris trottoar.
eller på sommarn vid Skagens strand
kan man ofta se ett vackert par
i endräkt gå hand i hand.

Som tecknat av pensel på en pannå
klädda med stil och smak
I frihet, i frihet går de två
i vimlet i sakta mak

Hushållets börda kan ej slå ihjäl
eller kväva den inspiration
som fångat den manliga konstnärssjäl
vars ständiga musa är hon
Den talang hon har är förunnad få.
märkbar för var och envar
I frihet, i frihet, blir hon ändå
inom hemmets väggar kvar.

Var nöjd med din roll som värdinna!
Lägg undan färg och pannå!
Ingen ska någonsin finna
hur mycket det kostar på.

Erik Spelmans