Foto:
ORDS YTA

JÖRGEN GASSILEWSKI

JÖRGEN GASSILEWSKI

Ett hus

I
Ett hus.


II
Ett hus och ett hus.


III
En människa från ett hus till ett hus.

IV
En människa lämnar ett hus och ankommer till ett annat hus.


V
En människa rör sig och solen stilla.


VI
Det är som att det första huset backar ut ur människ-
an och att det andra tränger in i människan.

VII
En människa rör sig och månen stilla.


VIII
Det är som att människan går ut ur det första huset
och att människan förtär det andra huset.

Inomhus
Ut ur skuggan och in i motljuset. Stannar av. Ryggar.
Armen upp för att skydda ögonen. Tappar balansen.
Ändrar riktning. Ögonen ska vara öppna, men det går
inte. Försöker igen. Som en vägg. De är där framme.
Vill dit. Ljuset är varmt men inte snällt mot ögonen.
Det går bra. Skuggan är där. Mamma är där. Rösten är
där. Bilen. Fönstret. Famnen. Vacklar. Solen. Det klad-
diga fönstret. Växterna. Skuggorna. Ett öga öppet. Det
andra inte. Skuggans gräns delar ansiktet. Flimrar.
Böjer huvudet nedåt. Stapplar. Fingrarna utspärrade.
Bilen i handen. Tappar.