Foto:

Litterär vårfestival, maj 2023

Litterär vårfestival, maj 2023

Regi: Litteraturcentrum, Uppsala stadsbibliotek

Foto: Anisur Rahman