Foto:
ORDS YTA

Min hijab

Min hijab

Marian Omar

Kalla de vad ni vil
lQamaar, Khaal, Shaal, Huvudbona, Hijab.
Min hijab är en del av min klädsel.
Min hijab är min symbol av Min Religion.
Min hijab betyder för mig något stort och jag bär den
med stolthet.
Min hijab är ett hederstyg många muslimska kvinnor
bär.Min hijab tillhör inte sheikh, mullor, eller ett land.
Min hijab blir inte påverkad av att tyg brännas.
Vi muslimska kvinnor är inte emot andra kvinnors
klädsel.Många kvinnor lever i kvinnoförtryck med troende
och ej troende.Vi kämpar mot kvinnoförtrycket och orättvisan.
Vi borde respektera demokrati och mänskliga rättig-
heter.Vi borde respektera religioner, yttrandefrihet, och
fred.

Kalla de vad ni vil
lQamaar, Khaal, Shaal, Huvudbona, Hijab.
Min hijab är en del av min klädsel.
Min hijab är min symbol av Min Religion.
Min hijab betyder för mig något stort och jag bär den
med stolthet.
Min hijab är ett hederstyg många muslimska kvinnor
bär.Min hijab tillhör inte sheikh, mullor, eller ett land.
Min hijab blir inte påverkad av att tyg brännas.
Vi muslimska kvinnor är inte emot andra kvinnors
klädsel.Många kvinnor lever i kvinnoförtryck med troende
och ej troende.Vi kämpar mot kvinnoförtrycket och orättvisan.
Vi borde respektera demokrati och mänskliga rättig-
heter.Vi borde respektera religioner, yttrandefrihet, och
fred.