Foto:
STIG DAGERMAN 100 ÅR

Stig Dagerman och släktforskning

Stig Dagerman och släktforskning

Claes Mattsson

Claes Mattsson – Upplitt Magasins skribent, Studiefrämjandets
folkbildare och Stig Dagermans släkting, hyllar sin ätteman och
upptäcker sammanhang genom släktforskning när vi firar Stig
Dagerman 100 år.

I år är det 100 år sedan författaren Stig
Dagerman (1923-1954) föddes. Stig var brylling till
min mamma. Stigs mormor Anna Sofia Andersson
född Svanholm var kusin till mammas morfar Otto
Svanholm. Deras fäder var söner till en storbonde
som ägde flera hemman och jordbruk i byn Lockne
vid Ångermanälven nära Kramfors.

foto: Arbetaren/SAC

Jag blev intresserad av släktforskning när jag var 17
år, alltså för 40 år sedan, när jag hörde de äldre i min
familj berätta släkthistorier, och jag ville veta mer. När
jag började så satt jag på biblioteket och läste mikro-
film i läsapparat. Numera finns det en hemsida som
heter Arkiv Digital, ett företag som scannat kyrkböck-
er i hela Sverige, där man när som helst på dygnet
hemma kan gå in och forska kring sin egen släkt. Det
finns alltid något att göra när man släktforskar, och
fortfarande har jag aldrig tröttnat eller gett upp att
söka mina rötter.

Claes Mattsson
foto: Lars Emerius


De flesta av mina förfäder bodde i Ångermanland,
Jämtland och Värmland,
och de var bönder som hade
egna gårdar och självhushåll.
Intresset för släktforskning är stort. Människor i alla
olika åldrar är nyfikna på sin släkt. Jag brukar också
hjälpa andra som kört fast i sin forskning, och jag gör
gärna forskningar åt andra som är intresserade.
Vid sidan om min forskning kring min egen släkt,
forskar jag även om kända personers anor i Ånger-
manland. Det finns många kända personer, författare,
politiker, artister, idrottsfolk, skådespelare som har
anor i Ångermanland.


Jag samlar även fotografier på mina förfäder, har frå-
gat runt i släkten och alla lånade ut gamla fotografier
så jag kunde göra reproduktioner.

Stig Dagerman, foto: Arbetaren/SAC


Hoppas att jag genom min berättelse kan
inspirera fler att söka efter sina rötter.
Det är en trygghet att känna till det.