Foto:
NYHETER

Uppsalapoet Jasim Mohamed

Uppsalapoet Jasim Mohamed

Som mottagare av 2022 års stipendier har
Stiftelsen Klas de Vylders Stipendiefond för
Invandrarförfattare beslutat tilldela Jasim
Mohamed och Sami Said 100 000 kronor
vardera. Stipendierna delades november
2022.

Jasim Mohamed, född 1962 i Ur i Irak,
är poet och översättare. Han debuterade
med diktsamlingen Övningar in i ett annat
språk, 2005 på Fredlaer Förlag, och har
sedan dess fortsatt publicera sig både som
poet och som författare av sakprosa. Jasim
Mohamed har översatt poesi från arabis-
ka till svenska, och även från svenska till
arabiska. Bland annat har han till arabiska
översatt Trilogin av Bruno K. Öijer, poesi av
Hanna Nordenhök och barnböcker.
Juryns motivering: Jasim Mohamed är
poeten från Ur som i sitt avskalade och
vackra språk har med sig både sitt bibliska
arv, sin barndom och sin samtid. Han dikt-
ar om människans villkor och om tillhörig-
het och främlingskap, avvisar likgiltigheten
inför världens lidande genom en poesi fylld
av motstånd. Utöver sitt författarskap är
Jasim Mohamed en generös kulturbärare
och kulturförmedlare, flerfaldigt prisad
för sin gärning som översättare av poesi
till och från arabiska och introduktör av
världens poesi.
Sami Said, född 16 juli 1979 i Keren i
Eritrea, är en svensk författare. Sami Said
kom till Sverige med sin familj när han var
omkring tio år gammal. Uppvuxen i Göte-
borg, i stadsdelen Biskopsgården. Han
debuterade 2012 med den kritikerrosade
romanen Väldigt sällan fin på Natur &
Kultur.


Juryns motivering: Sami Said har en unik
berättarröst och en fantastisk berättar-
glädje. Hans ofta ensamma och tafatta
huvudpersoner möter livet med ett slags
förundrad ömhet snarare än med ilska och
desperation. I Saids ibland farsartade skild-
ringar av flyktingars öde i ett allt hårdare
Europa är det humor och vänskap snarare
än elände som präglar historierna.