#
1
-

Åke Smedberg med mera

Upplitt Magasin är ett internationellt litterärt magasin från Litteraturcentrum
Läs mer >
Upplitt Magasin finns också i tryckformat.
Läs här >
Börja här:
Börja här:

Ansvarig utgivare och redaktör
Anisur Rahman

Hedersredaktör
Lars Häger

Numrets redaktion
Nicklas Hovberg, Erik Spelmans, Anisur Rahman

Tryck
BALTO print

Form
Nicklas Hovberg

Hemsida
Nicklas Hovberg
Mattias Tengstrand
Joel Öhlund

Omslag
Fotografi på Åke Smedberg
Foto: Maria Söderberg

Litteraturcentrum
c/o Studiefrämjandet Uppsala Västmanland
Ljusbärargatan 2
754 23 Uppsala

kontakt@litteraturcentrum.se

litteraturcentrum.se

Fysisk distribution
uppsalabokhandel.se

Litteraturcentrumgänget
Anisur Rahman
Lars Häger
Henrik Ivansson
Ulf Holmberg
Joel Öhlund
Mattias Tengstrand
Nicklas Hovberg
Niklas Widén
Britt-Marie Järvi
Claes Mattsson
Per Rosendahl


Litteraturcentrums
referensgrupp

Elsie Johansson
Magnus Dahlerus
Annika E. Gillegård
Lars Häger
Ak Welsapar
AnnaLena Åberg
Anisur Rahman
Lars Sund
Ola Larsmo
Seynab Haji
Bengt Söderhäll
Fatima Drott
Erik Spelmans
Adelfo Zarazua

Ett internationellt litterärt magasin från Litteraturcentrum
Letar du efter något?
Tack till