Foto:
ELSIEPRISET

Åke Smedberg fick Elsiepriset 2022

Åke Smedberg fick Elsiepriset 2022

– Det är en lycka och en ära att få ta emot
priset, särskilt som det är instiftat i Elsie Jo-
hanssons namn. Det säger Åke Smedberg,
den förste mottagaren av Elsiepriset, Studie-
främjandets nyinstiftade litteraturpris.


Åke Smedberg född 1948, bor sedan mit-
ten av 1970-talet i Uppsala. Han räknas till
en av Sveriges främsta novellister och har
publicerat såväl romaner som dikt- och no-
vellsamlingar. Smedbergs senaste bok, Jag
faller som en sten genom tiden genom livet
kom i maj 2021 på Albert Bonniers förlag.


Elsiepriset är Studiefrämjandets litteratur-
pris i Elsie Johanssons namn och tilldelas
en författare i Uppsala län som skriver i
Elsie Johanssons anda. Prissumman är på
20 000 kronor och delas ut i samarbete
med Litteraturcentrum i Uppsala län.
Priset delas ut vid en ceremoni på Litter-
aturens hus, Walmstedtska gården, i Up-
psala på Elsie Johanssons födelsedag, 1 maj.

Konfrencier AnnaLena Åberg

• Elsie Johansson, född 1931 i Vendel, är en
av Sveriges mest uppskattade och lästa för-
fattare. Sedan debuten 1979 har hon gett ut
ett drygt tjugotal romaner och diktsamlingar.
• Studiefrämjandet är ett av Sveriges största
studieförbund och bedriver folkbildningsverk-
samhet, främst inom natur- och kulturområdet.

Studiefrämjandet är partipolitiskt
oberoende. www.studieframjandet.se
• Studiefrämjandets litteraturpris i Elsie
Johanssons namn tilldelas en författare i
Uppsala län som skriver i Elsie Johanssons
anda. Priset delas ut 1 maj klockan 15.00
på Litteraturens hus, Walmstedtska gården,
Vattugränd 2 i Uppsala. Mer information om
priset finns på studieframjandet.se/Elsiepriset
• Elsieprisets kommitté 2022: Elsie Johansson,
Lars Häger, Lars Sund, Anna-Lena Åberg,
Stefan Eurenius.
• Kommitténs motivering till utnämningen av
Åke Smedberg som pristagare:
”För ett mångsidigt författarskap som i Elsie
Johanssons anda ställer sig på de vanliga och
anspråkslösa människornas sida. På ren och
klar prosa lyfter han fram berättelser ur ett
förlorat landskap och ger sina karaktärer ett
skimmer av värde och förtröstan.”