Foto:
Mattias Eklöf, foto: Nicklas Hovberg
BOKENS VÄRDE

Att höra om bokhandel

Att höra om bokhandel

Cecile Bahati

Uppsala Bokhandels Mattias Eklöf berättar leende kring böcker för Upplitt Magasin.

BLAND stentrottoarerna på Sysslomansgatan hittas den. Uppsala bokhandel. För några år sen var det Studentbokhandeln som man kunde hitta på samma adress, men efter flytten från Drottninggatan och namnbytet som följde, har mycket förändrats. Mattias Eklöf är en del av personalen här som blivit en central del av den nya verksamheten, med den relation de byggt till kunderna. Han berättar med ett leende om hur det går till; bokinköpsprocessen, kontakten med förlagen och det oändliga läsandet. Allt detta med en självklar tråd av tilltro. ”Om du säger att det är bra, så måste jag läsa.”, är en återkommande fras i arbetet. De höga förväntningarna grundar sig i en tillit, och när man hör honom prata om arbetet innan, under och efter inköpen framkommer det att den tilliten är ömsesidig.

”Jag har också bra koll på förlag och författare, så jag vågar oftast chansa liksom. Och våra kunder, de är oftast så jädra pålästa. De har koll liksom, läser recensioner, Svenska Dagbladet, och understreckarna och så där liksom. Så när jag köper in böcker så sätter jag ribban ganska högt. Jag kan köpa ganska smal litteratur och så vet jag liksom att det säljer.”.

Även när han pratar om pressen som följer av att många känner till uppdraget han haft i juryn till Augustpriset, ler han. Mattias förklarar hur fel det ändå kan bli trots arbetet som läggs på att förstärka känslan och förståelsen för vilka titlar och författare det är som deras

kunder kommer att attraheras av. ”Det blir mycket chansningar”, berättar han. Det föregående arbetet kring bokinköpen i ’Studentbokhandeln’, som Mattias även var en del av, var mer förutbestämt. De hade ett nära samarbete med kursansvariga på Uppsala universitet och fick på så vis listor på kurslitteratur samt antalet registrerade inför kursstart. En viss exakthet i tid och material krävdes vid inköpen för att matcha och hålla sig i takt med efterfrågan, och ändå gick det inte att konkurrera med med andrahandsmarknaden eller tillgängligheten online när priserna fortsatte att höjas. Idag finns ett annat utrymme kring bokinköpen och därmed verksamheten. Ett utrymme som de lyckats använda för att kultivera sin plats bland Uppsalas bokhandlar. ”Vi komplementerar varandra. ” förklarar han när han berättar om det breda utbudet av bokhandlar i Uppsala.

Och nu finns en tydlig tilltro till både marknaden och deras plats i den.

”Böcker är inte så konjunkturkänsligt [och] våra kunder tycker att det är så pass viktigt med läsning, så även om bokpriserna går upp lite, så får det kosta lite.” förklarar Mattias och fyller i vår bild av kundkretsen ytterligare. I den befintliga bokmarknaden och med den rådande kundkretsen ses varken digitaliseringen eller inflationen som ett större hot. Bokhandeln har funnit sitt ansikte i sitt breda utbud, med rum för ganska smal litteratur, där både lokala och nya författare får lite extra utrymme. Och den välutvecklade poesiavdelningen talas om med stolthet. Detta speglas i de tillställningar som anordnas, likt poesikvällen som hölls under kulturnatten. Mycket arbete görs med både lokala och nya författare, och Mattias förklarar att många av dessa evenemang och samarbeten skapas ur initiativ från författare och förlag som tar kontakt med bokhandeln. Samarbeten är även ämnet vi återkommer till i frågan om framtidsplaner.

Mattias förhoppningar för framtiden, nu när uppdraget i juryn till Augustpriset är över, är att utveckla kollaborationerna med initiativtagande aktörer i branschen. Han nämner Kholod Saghirs initiativ, Uppsalas Internationella litteraturfestival. Festivalen har under 5 år öppnat de internationella dörrarna och fortsatt främja litteratur och författarskap från mindre synliga kultursfärer både i och utanför Sverige. Förhoppningsvis är litteraturfestivalen bland de som vi kommer att se Uppsala Bokhandel samarbeta med mer framöver.

Cecile Bahati