Foto:
Foto: Agnes Venäläinen
ELSIEPRISET 2023

Katarina Kieri får Elsiepriset 2023

Katarina Kieri får Elsiepriset 2023

Priset delas ut på Elsie Johanssons födelsedag, 1 maj.

– Jag är glad och rörd över att tilldelas ett pris instiftat
i Elise Johanssons namn. Hennes författarskap, och
särskilt trilogin om Nancy, har betytt väldigt mycket
för mig - som människa och som författare. Det säger
Katarina Kieri, årets mottagare av Elsiepriset, Studie-
främjandets litteraturpris.

Katarina Kieri, född 1965, är uppväxt i Norrbotten och
bor sedan 2015 i Uppsala. Hon skriver för såväl barn
som ungdomar och vuxna. Bland publikationerna hit-
tas både romaner, diktsamlingar och krönikor. Kieris
senaste bok, Ensamvargar kom i september 2021 på
Lilla Piratförlaget.

Elsiepriset är Studiefrämjandets litteraturpris i Elsie
Johanssons namn och tilldelas en författare i Uppsala
län som skriver i Elsie Johanssons anda. Prissumman
är på 20 000 kronor och delas ut i samarbete med
Litteraturcentrum i Uppsala län.


Priset delas ut vid en ceremoni på Litteraturens hus,

Walmstedtska gården, i Uppsala på Elsie Johanssons
födelsedag, 1 maj.

• Elsie Johansson, född 1931 i Vendel, är en av Sveriges
mest uppskattade och lästa författare. Sedan debuten
1979 har hon gett ut ett drygt tjugotal romaner och
diktsamlingar.


• Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studie-
förbund och bedriver folkbildningsverksamhet, främst
inom natur- och kulturområdet. Studiefrämjandet är
partipolitiskt oberoende. www.studieframjandet.se


• Studiefrämjandets litteraturpris i Elsie Johanssons
namn tilldelas en författare i Uppsala län som skriver i
Elsie Johanssons anda. Mer information om priset finns
på studieframjandet.se/Elsiepriset


• Elsieprisets kommitté 2023: Elsie Johansson, Lars
Häger, Lars Sund, Anna-Lena Åberg, Henrik Ivansson.


• Kommitténs motivering till utnämningen av Katarina
Kieri som pristagare:
För ett självständigt och rikt författarskap som spänner
över lyrik, ungdoms- och vuxenromaner. Det till synes
enkla språket öppnar mot djup och värme, komplexitet
och medkänsla. Katarina Kieris författarskap präglas
av stor konstnärlig medvetenhet.

Kieris senaste bok, Ensamvargar, kom ut hösten 2021 på Gilla Böcker/Lilla Piratförlaget