Foto:
ORDS YTA

PER HEDFORS

PER HEDFORS

En hälsning till våren

Att ängen ömt faga
välkomnar vårens saga
Låta mullen friskt andas
allt längre dagar randas