Foto:
VI TALAR

Priderörelsens identitet

Priderörelsens identitet

Ceres Haglund

Ceres Haglund, kassör, Uppsala Pride, talar om tidens kulturella inflytande

Pride har sitt ursprung i Stonewallupproret 1969,
och det är idag lätt att glömma att hela rörelsen
började med kravaller mot förtryck när poliser
twerkar med drag queens på något lastbilsflak. Även
om Pride som evenemang numera sker under mer
ordnade former är det fortfarande queeras synlighet,
acceptans, gemenskap och rättigheter som står i
centrum och utgör dess centrala identitet.

I Sverige ser Pridefirandet idag väldigt olika ut på
olika ställen. Vissa orter har bara en parad medan an-
dra har flera dagar av firande. Organisatoriskt ser de
också mycket olika ut, och varje parad färgas mycket
av gruppen som arrangerar den. Det viktigaste valet
dessa gör är troligtvis vilka intressen som släpps in,
och alla arrangörer har vid någon punkt fått välja mel-
lan att behålla sin identitet eller låta sig formas och
färgas av olika kommersiella och politiska intressen.


Valen kring detta skiljer sig stort mellan olika arrang-
örer och även från år till år. Stockholm Pride har fått
stor kritik för att vara för kommersiellt, medan vårt
egna Uppsala Pride både är gratis och helt distan-
serat från kommersiella, partipolitiska och religiösa i
ntressen.


Uppsala Pride är i särklass Uppsalas största queera
evenemang. 2022 fick festivalen ungefär 4000 besöka-
re. Ett hundratal volontärer är inblandade i utföran-
det, och planeringsgruppen om ungefär tio personer
arbetar kontinuerligt med förberedelser under större
delen av året. Bidrag ska sökas, samarbeten avtalas,
medverkande bjudas in, marknadsföring skickas ut
och inköp ska göras.


De faktiska pengarna som går åt är relativt blyg-
samma, 2022 runt en tjugolapp per person. Dessa
kommer i stort från främst statliga bidrag, stöd från
samarbetsorganisationer som Studiefrämjandet och
donationer. Det mesta som behövs fås gratis lokaler i
samarbete med kommunala UKK, hundratals arbets-
timmar från volontärer, artister som framträder gratis
eller till blygsam ersättning och mycket lånad utrust-
ning. Goodwillen bakom detta skulle snabbt försvinna
om evenemanget övergav sina värderingar samtidigt
som evenemangets syfte skulle undermineras.

De flesta av de positiva effekterna från evenemanget
är diffusa, exempelvis ökad gemenskap, opinionsbild-
ning, kulturellt inflytande, främjande av aktivism och
bruten isolering. Detta gör det ofta frestande att sälja
ut sina värderingar eftersom de negativa konsekven-
serna inte är särskilt gripbara i stunden, trots att de
positiva effekterna från pengar eller dylikt egentligen
inte kommer i närheten av att väga upp för dem.
Denna sorts tankefälla finns överallt och måste aktivt
motarbetas.


Pride handlar i grund om gemenskap och att kunna
vara sig själv. Att sälja ut evenemanget kan verka
trivialt i stunden, men det är jämförbart med de val
queera får göra varje dag. Låtsas vara någon annan
eller bli diskriminerad, mobbad, angripen. Var med
den du älskar eller bli hotad, uthängd, avskedad. Att
arbeta för att låta alla autentiskt vara sig själva är
hela poängen med Pride, och att förvränga rörelsen
till något annat än den är bara för att det är bekvämt
eller frestande går emot allt den står för. I en tid som
alltmer kontrolleras av kraftfulla kommersiella in-
tressen och aggressiv marknadsföring är det särskilt
viktigt att Priderörelsen är den som står emot, vilket
den kommer i Uppsala.


Jag hoppas att du fått ut något av denna artikel, även
om du inte är aktiv i rörelsen. Vi ses den 16 september
på Uppsala Pride 2023.


Uppsala Pride 2022 Foto: Ceres Haglund