Foto:
HAIKU PÅ GATAN

Stenpoesi signerad Tomas Tranströmer

Stenpoesi signerad Tomas Tranströmer

Nicklas Hovberg

Nobelpristagaren Tomas Tranströmer bo-
dde under 35 år i Västerås, något stad-
en gärna stoltserar med, detta med all rätt.

En av hyllningarna till Tranströmer som
lever kvar är de stenplattor som lagts i
marken i citykärnan.

På förslag från konstnären Ida Rosén Bran-
zell har Västerås stad etablerat det unika
begreppet stenpoesi. Nåja, unikt och unikt,
men hyfsat unikt i modern tid i alla fall...

På ett antal platser finns haiku-dikter
inblästrade i stenplattor på gatan jämte
internationella klädkedjor, lokala tobaks-
handlare och neonskimrande gym. Dikter-
na är hämtade ur samlingarna Sorgegon-
dolen och Den stora gåtan. Samlingen
kulminerar i dikten Från Mars-79 (Det vilda
torget, 1983) som finns lagd i marken kring
ett stort bokträd på just Tomas Tranström-
ers plats – entrétorget till Stadsbiblioteket.

Sammanlagt rör det sig om sju platser på
gångavstånd från varandra där rekom
-mendationen är att avsluta med Tomas
Tranströmers plats. Därifrån känns det
logiskt att ta sig vidare in på biblioteket och
fortsätta upplevelsen genom att exem-
pelvis fråga någon av de väl pålästa med-
arbetarna om Tranströmer, Västerås och
kanske blästring i sten.