Foto:
Att undervisa

Studiefrämjandets Kulturskola växer

Studiefrämjandets Kulturskola växer

Ulf Holmberg

Studiefrämjandets Kulturskola i Uppsala har fun-
nits till sedan 1985.
I mindre skala startades kurser upp i gitarrspel,
trummor, teckning, målning, rockmusik, dans, teater
och en alldeles egen barnkör. Alla aktiviteter hölls till
en början på Disponentvillan i Ekeby Bruk. Allt fler
barn och ungdomar deltog i de olika verksamheterna
och snart behövdes fler lokaler i Ekeby Bruk. 1999
öppnades Musikbruket på Ekebyvägen 10, ingång 2K
med specialutrustade lokaler för Studiefrämjandets
musikverksamhet på nedre plan.


På våning två finns även en danslokal med spegelväg-
gar sedan några år.


Från starten 1985 i Ekeby Bruk har vår kulturskola
vuxit i omfattning, utbud och antal platser i Uppsala
län, bland annat i Gottsunda, Sävja, Gränby, Kapell-
gärdet och Stenhagen, där vi erbjuder barn och unga
en möjlighet att odla, utveckla och utöva sina kultur-
intressen inom musik, konst, teater och dans.


Studiefrämjandets Kulturskola vänder sig till alla barn
och ungdomar i åldern 6-20 år. Den genomförs med
stöd av Kulturnämnden i Uppsala kommun, och i
dagsläget når vi över 2000 barn och ungdomar per år.
Många av kurserna är gratis och ingen kurs kostar mer
än 950 kr per termin.


Hösten 2021 startade även Studiefrämjandet Kultur-
skola Funkis, som är en ny kulturskolverksamhet för
barn och unga med intellektuell funktionsnedsätt-
ning. Vi erbjuder enskild instrumentundervisning
i gitarr, piano, elbas, trummor och sång, dans och
Designlabbet.


Alla lektioner ges i våra tillgänglighetsanpassade
lokaler. Lärarna har bred kompetens och erfarenhet
av undervisning med deltagare i målgruppen.