Foto:

SWEDEN AT BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR 2024

SWEDEN AT BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR 2024

Statens kulturråd fanns på plats på barnboksmässan i Bologna 8–11 april. Där representerades stöttning av svensk litteratur genom Swedish Literature Exchange och Astrid Lindgren Memorial Award.

foto: Kulturrådet

Alma-Åsa Bergman och André Vifot Haas från Astrid Lindgren Memorial Award på plats. De fick hjälp i montern av Åsa Hagberg.
Felice Jackson Rova från Swedish Literature Exchange